This is what Tatelicious had to say:

She confirmed that the voice notes where not fake.

She is not ok I think background kuri kuitika zvakawanda.

Maziso akuoneka kuti she has been crying.

Ndofunga apihwa notice naTinashe because palive anga achingotaura kuti soon I’m going home and I will not stop looking for love.

Engagement inenge yatsemuka

Hakusisina Muchato

#Skweeeya 😂😂😂😂😊😊

Facebook Comments